2 Samuel 23:28

KJV(i) 28 Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite,