Jeremiah 48:23

JBS(i) 23 sobre Quiriataim, sobre Bet-gamul, sobre Bet-meon,