Proverbs 8:22-29

Indonesian(i) 22 Aku diciptakan TUHAN sebagai yang pertama, akulah hasil karya-Nya yang semula pada zaman dahulu kala. 23 Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya, sebelum bumi diciptakan. 24 Aku lahir sebelum tercipta samudra raya, sebelum muncul sumber-sumber air. 25 Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit didirikan, 26 sebelum TUHAN menciptakan bumi dan padang-padangnya, bahkan sebelum diciptakan-Nya gumpalan tanah yang pertama. 27 Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan, dan cakrawala direntangkan di atas lautan, 28 ketika TUHAN menempatkan awan di angkasa, dan membuka sumber-sumber samudra, 29 ketika Ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya. Aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi diletakkan-Nya.