Luke 3:16

Indonesian(i) 16 Itu sebabnya Yohanes berkata kepada mereka semua, "Saya membaptis kamu dengan air, tetapi nanti akan datang Orang yang lebih besar daripada saya. Membuka tali sepatu-Nya pun saya tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api.