2 John 1:1

Indonesian(i) 1 Kepada Ibu yang dipilih oleh Allah, dan kepada anak-anak Ibu. Surat ini dari saya, pemimpin jemaat yang sungguh-sungguh mencintai kalian. Bukan hanya saya, tetapi semua orang yang mengenal Allah yang benar, mencintai kalian juga.