1 Chronicles 26:25

Indonesian(i) 25 Ia mempunyai hubungan keluarga dengan Selomit melalui Eliezer saudara Gersom. Garis keturunan Eliezer sampai kepada Selomit adalah sebagai berikut: Eliezer, Rehabya, Yesaya, Yoram, Zikhri, Selomit.