Joshua 7:8

IHOT(i) (In English order)
  8 H994 בי O H136 אדני Lord, H4100 מה what H559 אמר shall I say, H310 אחרי when H834 אשׁר when H2015 הפך turneth H3478 ישׂראל Israel H6203 ערף their backs H6440 לפני before H341 איביו׃ their enemies!