Job 31:26

IHOT(i) (In English order)
  26 H518 אם If H7200 אראה I beheld H216 אור the sun H3588 כי when H1984 יהל it shined, H3394 וירח or the moon H3368 יקר brightness; H1980 הלך׃ walking