Isaiah 56:4

IHOT(i) (In English order)
  4 H3588 כי For H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H5631 לסריסים unto the eunuchs H834 אשׁר that H8104 ישׁמרו keep H853 את   H7676 שׁבתותי my sabbaths, H977 ובחרו and choose H834 באשׁר that H2654 חפצתי please H2388 ומחזיקים me, and take hold H1285 בבריתי׃ of my covenant;