Genesis 12:20

IHOT(i) (In English order)
  20 H6680 ויצו commanded H5921 עליו concerning H6547 פרעה And Pharaoh H376 אנשׁים men H7971 וישׁלחו   H853 אתו   H853 ואת   H802 אשׁתו and his wife, H853 ואת   H3605 כל and all H834 אשׁר׃ that