1 Kings 9:27

IHOT(i) (In English order)
  27 H7971 וישׁלח sent H2438 חירם And Hiram H590 באני in the navy H853 את   H5650 עבדיו his servants, H582 אנשׁי   H591 אניות shipmen H3045 ידעי that had knowledge H3220 הים of the sea, H5973 עם with H5650 עבדי the servants H8010 שׁלמה׃ of Solomon.