Matthew 3:10

IGNT(i)
  10 G2235 ηδη   G1161 δε But Already G2532 και Also G3588 η The G513 αξινη Axe G4314 προς To G3588 την The G4491 ριζαν Root G3588 των Of The G1186 δενδρων Trees G2749 (G5736) κειται Is Applied : G3956 παν Every G3767 ουν Therefore G1186 δενδρον Tree G3361 μη Not G4160 (G5723) ποιουν Producing G2590 καρπον Fruit G2570 καλον Good G1581 (G5743) εκκοπτεται Is Cut Down G2532 και And G1519 εις Into "the" G4442 πυρ Fire G906 (G5743) βαλλεται Is Cast.