Luke 2:22

IGNT(i)
  22 G2532 και AND G3753 οτε WHEN G4130 (G5681) επλησθησαν WERE FULFILLED G3588 αι THE G2250 ημεραι   G3588 του DAYS G2512 καθαρισμου   G846 αυτων FOR THEIR PURIFICATION G2596 κατα ACCORDING G3588 τον TO THE G3551 νομον LAW G3475 μωσεως OF MOSES, G321 (G5627) ανηγαγον THEY BROUGHT G846 αυτον HIM G1519 εις TO G2414 ιεροσολυμα JERUSALEM G3936 (G5658) παραστησαι TO PRESENT G3588 τω TO THE G2962 κυριω LORD,