John 8:44

IGNT(i)
  44 G5210 υμεις Ye G1537 εκ Of "the" G3962 πατρος Father G3588 του The G1228 διαβολου Devil G2075 (G5748) εστε Are, G2532 και And G3588 τας The G1939 επιθυμιας   G3588 του Lusts G3962 πατρος   G5216 υμων Of Your Father G2309 (G5719) θελετε Ye Desire G4160 (G5721) ποιειν To Do. G1565 εκεινος He G443 ανθρωποκτονος A Murderer G2258 (G5713) ην Was G575 απ From "the" G746 αρχης Beginning, G2532 και And G1722 εν In G3588 τη The G225 αληθεια Truth G3756 ουχ Not G2476 (G5758) εστηκεν Has Stood, G3754 οτι   G3756 ουκ Because G2076 (G5748) εστιν There Is Not G225 αληθεια Truth G1722 εν In G846 αυτω Him. G3752 οταν Whenever G2980 (G5725) λαλη   G3588 το He May Speak G5579 ψευδος Falsehood, G1537 εκ   G3588 των From G2398 ιδιων His Own G2980 (G5719) λαλει He Speaks; G3754 οτι For G5583 ψευστης A Liar G2076 (G5748) εστιν He Is G2532 και And G3588 ο The G3962 πατηρ Father G846 αυτου Of It.