John 10:12

IGNT(i)
  12 G3588 ο   G3411 μισθωτος   G1161 δε BUT THE HIRED SERVANT, G2532 και   G3756 ουκ AND G5607 (G5752) ων WHO IS NOT "THE" G4166 ποιμην SHEPHERD, G3739 ου WHOSE G3756 ουκ NOT G1526 (G5748) εισιν ARE G3588 τα THE G4263 προβατα SHEEP G2398 ιδια OWN, G2334 (G5719) θεωρει SEES G3588 τον THE G3074 λυκον WOLF G2064 (G5740) ερχομενον COMING, G2532 και AND G863 (G5719) αφιησιν LEAVES G3588 τα THE G4263 προβατα SHEEP, G2532 και AND G5343 (G5719) φευγει FLEES; G2532 και AND G3588 ο THE G3074 λυκος WOLF G726 (G5719) αρπαζει SEIZES G846 αυτα THEM G2532 και AND G4650 (G5719) σκορπιζει SCATTERS G3588 τα THE G4263 προβατα SHEEP.