Acts 22:20

IGNT(i)
  20 G2532 και And G3753 οτε When G1632 (G5712) εξεχειτο Was Poured Out G3588 το The G129 αιμα Blood G4736 στεφανου Of Stephen G3588 του Thy G3144 μαρτυρος   G4675 σου Witness, G2532 και Also G846 αυτος Myself G2252 (G5713) ημην Was G2186 (G5761) εφεστως Standing By G2532 και And G4909 (G5723) συνευδοκων Consenting G3588 τη To The G336 αναιρεσει Putting To Death G846 αυτου Of Him, G2532 και And G5442 (G5723) φυλασσων Keeping G3588 τα The G2440 ιματια Garments G3588 των Of Those Who G337 (G5723) αναιρουντων Killed G846 αυτον Him.