Acts 10:28

IGNT(i)
  28 G5346 (G5713) εφη   G5037 τε And He Said G4314 προς To G846 αυτους Them, G5210 υμεις Ye G1987 (G5736) επιστασθε Know G5613 ως How G111 αθεμιτον Unlawful G2076 (G5748) εστιν It Is G435 ανδρι For A Man G2453 ιουδαιω A Jew G2853 (G5745) κολλασθαι To Unite Himself G2228 η Or G4334 (G5738) προσερχεσθαι Come Near G246 αλλοφυλω To One Of Another Race. G2532 και And G1698 εμοι   G3588 ο To Me G2316 θεος God G1166 (G5656) εδειξεν Showed G3367 μηδενα No G2839 κοινον Common G2228 η Or G169 ακαθαρτον Unclean G3004 (G5721) λεγειν To Call G444 ανθρωπον Man.
Reformed Dating