1 Thessalonians 3:13

IGNT(i)
  13 G1519 εις   G3588 το For G4741 (G5658) στηριξαι To Establish G5216 υμων   G3588 τας Your G2588 καρδιας Hearts G273 αμεμπτους Blameless G1722 εν In G42 αγιωσυνη Holiness G1715 εμπροσθεν   G3588 του Before G2316 θεου God G2532 και And G3962 πατρος Father G2257 ημων Our, G1722 εν At G3588 τη The G3952 παρουσια Coming G3588 του   G2962 κυριου   G2257 ημων Of Our Lord G2424 ιησου Jesus G5547 χριστου Christ G3326 μετα With G3956 παντων   G3588 των All G40 αγιων   G846 αυτου His Saints.