1 John 5:4

IGNT(i)
  4 G3754 οτι Because G3956 παν All G3588 το That G1080 (G5772) γεγεννημενον Has Been Begotten G1537 εκ   G3588 του Of G2316 θεου God G3528 (G5719) νικα Overcomes G3588 τον The G2889 κοσμον World; G2532 και And G3778 αυτη This G2076 (G5748) εστιν Is G3588 η The G3529 νικη Victory G3588 η Which G3528 (G5660) νικησασα Overcame G3588 τον The G2889 κοσμον World, G3588 η   G4102 πιστις   G2257 ημων Our Faith.