1 John 5:16

IGNT(i)
  16 G1437 εαν IF G5100 τις ANYONE G1492 (G5632) ιδη SHOULD SEE G3588 τον   G80 αδελφον   G846 αυτου HIS BROTHER G264 (G5723) αμαρτανοντα SINNING G266 αμαρτιαν A SIN G3361 μη NOT G4314 προς TO G2288 θανατον DEATH, G154 (G5692) αιτησει HE SHALL ASK, G2532 και AND G1325 (G5692) δωσει HE SHALL GIVE G846 αυτω HIM G2222 ζωην LIFE G3588 τοις FOR THOSE THAT G264 (G5723) αμαρτανουσιν SIN G3361 μη NOT G4314 προς TO G2288 θανατον DEATH. G2076 (G5748) εστιν THERE IS G266 αμαρτια A SIN G4314 προς TO G2288 θανατον DEATH; G3756 ου NOT G4012 περι CONCERNING G1565 εκεινης THAT G3004 (G5719) λεγω DO I SAY G2443 ινα THAT G2065 (G5661) ερωτηση HE SHOULD BESEECH.