1 John 3:16

IGNT(i)
  16 G1722 εν By G5129 τουτω This G1097 (G5758) εγνωκαμεν   G3588 την We Have Known G26 αγαπην Love, G3754 οτι Because G1565 εκεινος He G5228 υπερ For G2257 ημων Us G3588 την   G5590 ψυχην   G846 αυτου His Life G5087 (G5656) εθηκεν Laid Down; G2532 και And G2249 ημεις We G3784 (G5719) οφειλομεν Ought G5228 υπερ For G3588 των The G80 αδελφων   G3588 τας Brethren "our" G5590 ψυχας Lives G5087 (G5721) τιθεναι To Lay Down.