Song of Songs 3:5

Hungarian(i) 5 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,