Song of Songs 1:6

Hungarian(i) 6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;