Psalms 78:54

Hungarian(i) 54 És bevivé õket az õ szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az õ jobbkezével.