Psalms 46

Hungarian(i) 1 Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. 2 Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. 3 Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: 4 Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. 5 Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6 Az Isten õ közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. 7 Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. 8 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. 9 Jõjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; 10 Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tûzben. 11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. [ (Psalms 46:12) A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela. ]