Psalms 149:2-4

Hungarian(i) 2 Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban! 3 Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. 4 Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.