Psalms 118

Hungarian(i) 1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme! 2 Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme! 3 Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme! 4 Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme! 5 Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr. 6 Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? 7 Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre. 8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9 Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni. 10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket. 11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket. 12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket. 13 Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem. 14 Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul. 15 Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 16 Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 18 Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. 19 Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat! 20 Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! 22 A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett! 23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt! 24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt! 26 Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! 27 Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. 28 Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. 29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!