Proverbs 10

Hungarian(i) 1 Salamon bölcs mondásai. a bolond fiú pedig szomorúsága az õ anyjának. 2 Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. 3 Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti. 4 Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. 5 Gyûjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítõ fiú. 6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erõszaktételt fed be. 7 Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad. 8 A bölcs elméjû beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát. 9 A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az õ útát, kiismertetik. 10 A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik. 11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erõszaktételt fedez el. 12 A gyûlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet. 13 Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vesszõ pedig a bolond hátának [való.] 14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás. 15 A gazdagnak marhája az õ megerõsített városa; szûkölködõknek romlása az õ szegénységök. 16 Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bûnre van. 17 A bölcseség megõrizõnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. 18 A ki elfedezi a gyûlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az. 19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. 20 Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érõ. 21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg. 22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal [semmi] nem szerez bántást. 23 Miképen játék a bolondnak bûnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen [cselekedni.] 24 A mitõl retteg az istentelen, az esik õ rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz. 25 A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van. 26 Minémû az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték. 27 Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. 28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. 29 Erõsség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedõinek. 30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet. 31 Az igaznak szája bõségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik. 32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.