Job 40:1-5

Hungarian(i) 1 Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélbõl, és monda: 2 Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem! 3 Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy? 4 És van-é ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgõ hangon szólasz- é, mint õ? 5 Ékesítsd csak fel magadat fénynyel és méltósággal, ruházd fel magadat dicsõséggel és fenséggel!