Deuteronomy 25:17

Hungarian(i) 17 Megemlékezzél arról, a mit Amálek cselekedett rajtad az úton, a mikor Égyiptomból kijöttetek: