1 Thessalonians 1:2

Hungarian(i) 2 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;