1 Samuel 13:1

Hungarian(i) 1 Saul [harmincz] éves volt, mikor királylyá lett és mikor uralkodék az Izráel felett két esztendeig,