Song of Songs 8:3

Haitian(i) 3 Li pase men gòch li anba tèt mwen, l'ap karese m' ak men dwat li.