Song of Songs 7:3

Haitian(i) 3 Tete ou yo doubout tankou de ti gazèl, de ti gazèl menm fòs, menm pòte.