Philippians 2:20-25

Haitian(i) 20 Timote se sèl moun ki gen menm lide avè m', ki vle wè byen nou. Mwen pa gen lòt. 21 Tout lòt yo, se zafè pa yo ase y'ap regle, yo p'ap defann kòz Kris la. 22 Nou menm tou nou konnen jan Timote se yon nèg serye. Tankou papa ak pitit nou travay ansanm pou bon nouvèl la. 23 Mwen fè lide voye l' kote nou lè m'a fin wè ki jan sa ap pase pou mwen. 24 Men, mwen gen konfyans sa a nan Bondye: m'a ka vin wè nou anvan lontan. 25 Konsa tou, nou chonje Epafwodit, frè nou an, ki te travay ansanm avè m', ki te la avè m' nan tout batay. Se nou menm ki te voye l' vin ban m' konkou. Enben, mwen wè se nesesè pou m' voye l' tounen ban nou.