Luke 2:26-32

Haitian(i) 26 Li te fè l' konnen li pa t'ap mouri san l' pa wè Kris la, moun Bondye te chwazi pou l' voye a. 27 Lespri Bondye a pouse Simeyon ale nan tanp lan. Lè Jozèf ak Mari pote tipitit la pou yo fè sa lalwa mande pou li a, 28 Simeyon pran tipitit la nan bra l', li di Bondye mèsi. Li di: 29 Koulye a, Mèt, ou kenbe pawòl ou; ou mèt kite sèvitè ou la mouri ak kè poze. 30 Paske mwen wè ak je mwen moun ou voye pou delivre nou an. 31 Ou pare l' mete devan tout pèp yo. 32 Se yon limyè ki pou fè tout pèp yo konnen ou; se va yon lwanj pou Izrayèl pèp ou a.