Ezekiel 45:10-12

Haitian(i) 10 Se pou tout moun sèvi ak bon pwa, ak bon mezi san madou. 11 Mezi efa ki sèvi pou grenn yo fèt pou gen menm valè ak mezi bat ki sèvi pou likid yo. Gwo mezi a se omè a. Sa ban nou yon omè egal dis efa, egal dis bat. 12 Pou pwa yo, n'a gen vin gera egal yon chekèl, swasant chekèl egal yon mina.