Psalms 55:3

HOT(i) 3 (55:4) מקול אויב מפני עקת רשׁע כי ימיטו עלי און ובאף ישׂטמוני׃