Job 38:19

HOT(i) 19 אי זה הדרך ישׁכן אור וחשׁך אי זה מקמו׃