Ezra 8:17

HOT(i) 17 ואוצאה אותם על אדו הראשׁ בכספיא המקום ואשׂימה בפיהם דברים לדבר אל אדו אחיו הנתונים בכספיא המקום להביא לנו משׁרתים לבית אלהינו׃