Ezekiel 41:6

HOT(i) 6 והצלעות צלע אל צלע שׁלושׁ ושׁלשׁים פעמים ובאות בקיר אשׁר לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית׃