Ezekiel 27:2

HOT(i) 2 ואתה בן אדם שׂא על צר קינה׃