2 Samuel 14:2

HOT(i) 2 וישׁלח יואב תקועה ויקח משׁם אשׁה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשׁי נא בגדי אבל ואל תסוכי שׁמן והיית כאשׁה זה ימים רבים מתאבלת על מת׃