2 Kings 22:13

HOT(i) 13 לכו דרשׁו את יהוה בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה כי גדולה חמת יהוה אשׁר היא נצתה בנו על אשׁר לא שׁמעו אבתינו על דברי הספר הזה לעשׂות ככל הכתוב עלינו׃