1 Kings 20:39

HOT(i) 39 ויהי המלך עבר והוא צעק אל המלך ויאמר עבדך יצא בקרב המלחמה והנה אישׁ סר ויבא אלי אישׁ ויאמר שׁמר את האישׁ הזה אם הפקד יפקד והיתה נפשׁך תחת נפשׁו או ככר כסף תשׁקול׃