1 Kings 18:21

HOT(i) 21 ויגשׁ אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שׁתי הסעפים אם יהוה האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר׃