Psalms 47:6

Great(i) 6 O syng prayses, syng prayses vnto God: O synge prayses, synge prayses vnto oure kyng.