Psalms 150:5

Geneva(i) 5 Prayse ye him with sounding cymbales: prayse ye him with high sounding cymbales.