Deuteronomy 2:17

Geneva(i) 17 Then the Lord spake vnto me, saying,