1 Maccabees 15:16

Geneva(i) 16 Lvcivs the Consull of Rome vnto King Ptolemeus sendeth greeting.